A budapesti galléros páviánok szociometriája

2014.08.02 17:34

A szociometria segítségét elsősorban a pedagógusok szokták igénybe venni, hogy feltérképezzék diákjaik egymáshoz fűződő kapcsolatát, s a szociogram feltárásával a perifériára szorult egyéneket igyekezzenek közelíteni a centrumhoz, ill. az egészséges társas kapcsolatok kialakításához. A módszertan a pszichológia és szociológia találmánya, egy pszichoterapeuta, Jacob L. Moreno dolgozta ki az emberi kapcsolatok kvantifikálására, felmérésére. Hazánkban Mérei Ferenc fejlesztette tovább.

A szociometrikus felmérések, melyek kérdőíveken alapulnak, feltárják a rejtett szerkezeteket, amik egy adott csoportnak formát és csoportdinamikát adnak, így a szövetségeket, az alcsoportokat, a barátságokat, emberek esetében hiedelmeket és ideológiákat is, de alkalmazható társas közösségben élő állatok vizsgálatára is, hisz a szociometria alapvetően a rokon- ill. ellenszenvi választásokra koncentrál, mely attitűdök minden csoportosulásban kimutathatók és felfedezhetők.

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert galléros páviánjainak szociometriája viselkedésük alapján állítható fel (szavakban nem tudják elmondani, hogy mely társukat szeretik jobban-kevésbé, és miért), s fontos megjegyzendő, hogy e dinamika és kapcsolati háló folyamatos változásban lesz a jövőben, mivel a csoport egyedei túl fiatalok: 3-4 (+) évesek, tehát (al)fajuk ivarérettségének küszöbén állnak, ill. fiatal, ivaréretté vált egyedek.

Teljesen kifejlettnek a nőstényeket csak 6 éves koruktól tekinthetjük, míg a hímek 10 éves koruk környékén érik el végleges méretüket.

 

A páviánoknak hasonlóan, mint nekünk, könnyebb a dolguk az életben és a csoportban történő életre, ha barátokra, szövetségesekre tesznek szert. A közösségi kapcsolatrendszer (barátok, család, közeli ismerősök) ugyanis igazoltan befolyásolja az egészségi állapotot, így azon keresztül a várható élettartamot és nem utolsó sorban az életet végigkísérő életminőséget is.

 

Robert Seyfarth, a Pennsylvaniai Egyetem pszichológusprofesszora és Dorothy Cheney, az intézmény biológiaprofesszora 17 éven keresztül figyelt meg kollégáival és tanítványaival egy botswanai rezervátumban élő pávián csoportot. A kutatókat főképp a páviánok társadalmi „mobilitásának” biológiai alapjai érdekelték. Megjegyezném, hogy Botswana nem galléros, hanem csak és kizárólag medvepáviánoknak ad otthont, akik szociális rendszere eltérő a galléros páviánok egy hímes hárem-rendszerétől (One Male Unit, röviden: OMU), ami patriarchális társadalmat jelent, míg a medvepáviánoknál a nőstények bírnak dominanciával. Így, ami a galléros páviánokra vonatkoztatva hasznos a kutatásól, hogy a szociális státusz (a galléros páviánoknál kerüljük a „társadalmi hierarchia” kifejezést) nincs összefüggésben a termékenységgel. Jóllehet, a galléros páviánok óránként 7-12 alkalommal is párosodnak, ahogy az emlősök esetében, ettől jóval kevesebb aktusból is létrejöhet megtermékenyítés és születhet utód, ha történt ejakuláció.

 

A páviánnőstények a teljes Papio genos-ban aktívan ápolják a közösségi kapcsolataikat, de van, aki sikeresebb ebben, mások kevésbé. Ez függ az adott egyed személyiségjegyeitől is, mert a páviánok közt is vannak zárkózottabb és barátkozóbb típusok egyaránt.

A kutatók a medvepáviánok esetében feljegyezték, hány hímmel párosodott az adott nőstény (a medvepáviánok esetében nincs női monogámia), vizsgálták, mennyire barátságosak vagy agresszívek társaikkal, elemezték, hány évig éltek a nőstények és utódaik, ill. ürülékükből megállapították a stresszhormonok szintjét is a szervezetükben. Általánosan arra jutottak, hogy a magányos nőstények esetében volt a legmagasabb a stresszhormonok szintje, s ezek rendelkeztek a legkevésbé fejlett közösségi kapcsolatokkal (ill. a legkevesebb stabil partnerrel is). Esetükben a természetben alacsonyabb volt az utódok túlélési aránya és élettartama is. Ezen állítások nagy bizonyossággal fennállnak a nem szabadon élő egyedek esetében is.

 

A budapesti csapat 7 fős, 2 hím, és 5 nőstény alkotja. A csapat legidősebb tagja a vezérhím szerepét betöltő Rezső, aki a hárem fejeként a szociális hierarchia királya, s előjogokkal bír: domináns a viselkedése étkezéskor (ő eszik elsőnek, ő választja ki a legjobb falatokat, s a csapat többi tagja ezzel oly mértékig van tisztában, hogy legtöbbször az ételhez sem mernek hozzányúlni, hanem hagyják, hogy a basa elvigye azt előlük) és felügyeli a csapatban a rendet (szétválasztja és figyelmezteti a veszekedő nőstényeket, ill. csoporttagokat).

A csapat 6 tagja elfogadja őt vezérének, tartanak tőle és testi erejétől, de a bipoláris kapcsolatápolásban nem jeleskedik. Legszorosabb a kapcsolata Arával, aki az 5 nőstény közül az egyik ivarérett, s akivel a legtöbb aktust abszolválja.

Rezső Ara irányába már képes gesztust gyakorolni a társas viselkedés terén (kurkássza a nőstényt), de élelmét nem osztja meg vele. Ez a kapcsolat az alfa hím jelen pillanatban egyetlen mélynek minősíthető kapcsolata.

Érdeklődésének középpontjában áll még a csapat másik éppen tüzelő és ivarérett nősténye, Magányos, aki valóban egyedül tölti ideje javát. Miután a nőstény jellemzően ritkán kínálja fel a farát Rezsőnek, így párzásuk meglehetősen ad-hoc jellegű, kiegyensúlyozatlan.

Rezső harmadik, a rangsorban egyre felületesebbé váló kapcsolata Tinédzserrel van, aki az utóbbi napokban kezdte el kurkászni a hímet, közeledve felé, hisz fara a fiatal nősténynek is duzzadni kezdett.

Kishím, a csapat másik hímje kb. egy esztendővel fiatalabb Rezsőnél. Köztük komoly szóváltásra nem kerül sor, Kishím elfogadta Rezső vezető szerepét, amit annak életkorán túl testmérete is determinál, ugyanakkor „titokban” barátkozik és párosodik ivarérett nősténnyel (Magányossal), amit Rezső egyelőre tolerál. (Két kifejlett, ivarérett hím esetében arra a következtetésre juthatnánk, hogy megpróbál a fiatalabb és gyengébb szövetségeseket találni magának a hárem megszerzésére, de jelen esetben a csapat tagjai olyan fiatalok – benne a két hím is, s az öt nőstényből pubertássá is még csak 3 vált, a 4. most fog, hogy ilyen elméletről szó sincsen.)

Rezső rendkívül ritkán száll be a csapat játékaiba (szinte soha), ami rendszerint a fogócska. Ha mégis megteszi, akkor a fogó szerepét tölti be és mindenki, aki játszik, előle „menekül”.

Rezső – Ara „üldöző szerelmét” leszámítva – rengeteg időt tölt egyedül, szemlélődéssel.

 

Ara kapcsolata Rezsővel a legerősebb, farát rendszeresen felkínálja számára, s minden adandó alkalommal a basa mellett, ill. annak közelében van. Meglehetősen sokat kurkássza az alfa hímet, tudván, a testi kontaktus hamarabb eredményre vezető, mint bármi más.

Fennmaradó idejében a szociális kapcsolatépítés terén Ara elsődlegesen Magányossal próbál kapcsolatot kialakítani (többször megy hozzá oda, és nyomja elé farát, illusztrálva ezzel baráti közeledését), ill. „felszínesen” mindenkivel igyekszik jól kijönni, minden egyedhez odamegy, megszagolja, vagy megszagoltatja a farát. A társas játékokban rendszerint nem vesz részt, s a

szociális hierarchia második fokán álló egyed.

 

Magányos a csapat legérdekesebb tagja. Szőrzetének színe sötétebb, mint társaié, testalkata markáns és szögletes, mely alapján messziről is jól azonosítható. Legerősebb kapcsolata a legfiatalabb, még nem ivarérett nősténnyel alakult ki. Rajta kívül Kishímmel ápol kapcsolatot, akivel több ízben párosodik, mint Rezsővel. A csapat összegyülekezésekor mindig utolsónak érkezik, s rendkívül sok alkalommal vesz fel teljesen megadó, behódoló testtartást, szinte minden társával szemben, de kiváltképp Rezső és Ara irányába. Ara, noha barátságos vele, de Magányos Arát Rezsővel azonosítja, akitől pedig fél. A nőstény érzékeli azt is, hogy Rezső és Ara kapcsolata sokkal erősebb, mint az övé Rezsővel vagy Kishímmel. (Megjegyezem: Ara nagyon sokat dolgozik azért, hogy Rezső figyelmét elnyerje, s centrális pozícióba kerüljön. Magányos még nem ment oda Rezsőhöz, hogy kurkássza azt, nem tapad rá órákra; ráadásul, ha Rezső közeledik irányába, rendszerint megijed és elszalad, amivel egy idő után Rezső ellenállását is kiváltja. Amikor ő kívánna párosodni Rezsővel, igyekszik megadóan bemutatni magát és felkínálni farát, de erre a vezérhím – mint Ara esetében – nem mindenkor „vevő”.)

Nem kizárt, hogy Magányos a Rezső-Ara kapcsolat erőssége miatt is „sodródott” Kishím karjaiba, aki azonban még nem igazán vehető komolyan...

Ha a stresszhormonokat vizsgálnánk a budapesti páviánok esetében, 99,9%-ban biztos vagyok abban, hogy Magányos értékei lennének a legmagasabbak.

Magányos relatíve kiegyensúlyozott és aktív kapcsolata Kishímmel, melyben keresik egymás társaságát (de nem kellő intenzitással!) arra vezethető vissza, hogy a két egyed hasonló szociális hierarchiát foglal el, azon túl játszik is egymással, nemcsak a párosodás erejéig van együtt.

Magányos olyan hatást kelt, mintha minden napját újra kellene építenie, így a többiekhez viszonyítottan a legtöbb időt ő tölti egyedül (az alfa hímen kívül).

A szociális hierarchia legalsó fokára annak okán is, mert társai közeledési szándékát és irányát nem minden esetben képes objektíven és jól felmérni, s szinte minden rezdüléstől megijed, ami történik körülötte. A csapatnak a legokosabb tagja!

 

Kishím jóban van a lányokkal, s a két kislánnyal meglehetősen sokat játszik (fogócskázik: leginkább a kergetett szerepet tölti be, s jól megfuttatja a lányokat a kifutóban, de ritkábban szokott fogó is lenni), miközben Magányost többször magáévá is teszi. Nagyon szeret hintázni a földön elhelyezett fél fatörzzsel, s ezt szívesen végzi társaságban: Magányossal vagy Tinédzserrel, ill. a két kislánnyal. Erős, állandónak tekinthető és kiegyensúlyozott kapcsolata ezekkel az egyedekkel van, de igazán mély barátságot senkivel nem alakított ki.

Arával különösebb kapcsolatot nem ápol, de azért megkurkássza őt is, ha nem tüzel, ahogy Rezsővel sem, csak ritkán játszanak. Elfogadja szociálisan magasabb helyzetüket, Rezső vezető szerepét, s különösebben nem törődik velük. Rezsőtől való tartása az étkezések során figyelhető meg, ennek kapcsán néha van köztük egy kis kakaskodás, ill. „titkon udvarol” Magányosnak, amit Rezső viszont válaszlépések megtétele nélkül tűr.

 

Tinédzser most kezd tüzelni, így elkezdte keresni a kapcsolatot Rezsővel. Ennek a kapcsolatnak a minősége a jövő zenéje, de, mivel az ivarérettséggel párhuzamosan Rezső irányába mozdul el, s nem Kishím felé, így valószínűsíthető, hogy Rezsővel az Aráéhoz hasonló kapcsolat kialakítására fog törekedni. Jelenleg még sok időt tölt és játszik Kishímmel, ill. a két ivaréretlen nősténnyel.

 

1. és 2. kislány (azaz, a 2 ivaréretlen nőstény) legszorosabb kapcsolatban egymással van, továbbá Kishímmel (többször vannak hárman együtt, amikor játékkal, kurkászással ütik el az időt). A két kislány közül 2. kislány Tinédzserrel, 1. kislány pedig Magányossal tölt több időt, és kurkásszák egymást kölcsönösen. Mivel a tinikhez viszonyítottan Tinédzser és Magányos is idősebb picivel (fél-egy évvel), így az idősebb nőstény felé irányuló vonzalom háttere húg-nővér relációjú.

 

Miután a gallérosoknál tényleges társadalmi hierarchia nem alakul ki, „csupán” szociális előjogokat tudnak szerezni az egyedek, az OMU rendszerben hímként basának, ill. ifjabb csoporttagnak, vagy később trónbitorlónak lehet lenni... Nőstényként centrális vagy periferiális helyet foglalhat el egy egyed, ha ivarérettségét elérte.

Ekkora egyedszámú (7 fős) csapatban nem szükségszerű, hogy legyen perifériára szorult nőstény, ráadásul csak 2-3 tüzelő nőstény alkotja a jelenlegi csapatot. Az alfa-hím ekkora udvartartásnak bőven tudna közel egyenlő arányú időt szentelni, Ara bizonyos típusú „kedves” és „finomabb” „visszaszorításával”. A helyzet kissé gyakorlatlan kezelése Rezső fiatalságából fakad, s ennek okán a csapat 4 tagja: Kishím, a 2 kislány és Tinédzser a szociális hierarchiában megközelítőleg egyenlő szinten helyezkedik el (Tinédzser erőszakosabb, így ő közvetlenül Ara alá sorolódik), Ara alatt és a hierarchiában legalul lévő Magányos között.

 

Érdekes monogámia-attitűdök figyelhetők meg a csoportban. A galléros lányok csak hatalomátvétel esetén párosodnak a másik (új vezér)hímmel, egyébként részükről csak a basa létezik, mint hím társ, tehát nőstény relációból a gallérosok monogámok (a hímek értelemszerűen poligámok).

 

Nőstény bigámia:

Ahogy már kitértem rá, Magányos nem tudta magát elhelyezni és megtalálni még Rezsővel való kapcsolatában, ivarérettségében (szociálisan fejletlenebb, introvertált, visszahúzódó típus), ezért Kishímmel (is) párosodik. Ara valószínűleg előbb lett ivarérett, előbb kezdett tüzelni és párosodni Rezsővel (ráadásul elég „rámenős”, szociálisan fejlett, nyitott személyiségjegyű pávián), mint Magányos. Példa hiányában Rezső sincs segítségére e viselkedészavaros és útkereső helyzet megélésében, melyet egy 8-10 éves, nemcsak ivarérett, de már kifejlett hím egyszerűen „kezelne”.

 

Hím monogámia:

Egyik nap Rezső lényegében kizárólag Magányosra figyelt, s csak őt szerette volna becserkészni, oly annyira, hogy az állandóan körülötte lévő Arát jóformán teljesen ignorálta, sőt, menekült előle. Miután egész napos próbálkozásai nem vezettek lényegi sikerre, csak ezután kezdett el közeledni Arához, akinek viszont „násztáncot” járt, bemutatva hatalmas ugrásaival erejét és ügyességét, majd közel negyed óráig (a több ízben megejtett párosodás után) még kurkászni is hajlandó volt a nőstényt.

Amikor a hím figyelmét Arának szentelte, azon ponttól kizárt minden mást a külvilágból, tehát egyszerre egy nőstényre koncentrál a vezérhím.

 

Dudás(ok)” a „csárdában”:

A kifutóban álló (szemből nézetben bal oldali) fa felső villáján Rezső szeret megtelepedni és alátekinteni udvartartásának, ill. elmerengeni a messzi távolba. Ugyanezen hely, ha megüresedik, többször Kishím által kerül elfoglalásra. A nőstények ezen helyre nem (vagy csak rendkívül ritkán és újabban) mennek. Mindez már szimbóluma a hím- és vezér szerepének (a „trónbitorlásnak” természetesen nem), az őrzésnek és alátekintésnek, az erő és hatalom bemutatásának mindenképpen.

 

Az egyedek kapcsolatszámai:

  • Rezső: 6 (minőségi kapcsolata egy van, Arával, mely a csapat legerősebb kapcsolata. Sajátságos kapcsolatának alakulása Magányossal folyamatban van. A csoport további 5 tagjához lényegi viszony ebben a pillanatban nem fűzi, csupán „hierarchiából fakadó” tisztelet)

  • Ara: 6 (minőségi kapcsolata egy van, Rezsővel, mely a csapat legerősebb kapcsolata. Kapcsolatának minősége miatt Magányos Arát a vezérhímmel, ill. annak „tulajdonával” (erő, hatalom, vezetés) azonosítja. Ara felé mutatott folyamatos megadó testhelyzete „segélykérés”, egyrészt, hogy Rezsőt elkerülhesse, ill. engedély kérés, az ahhoz való közeledésben. Ara személyisége extrovertált, igyekszik odamenni mindenkihez, „mindenkihez van egy kedves szava”, de mélység egyetlen más kapcsolatában sem mutatkozik és viselkedése sokszor hektikussá válik)

  • Kishím: 6 (mindenkivel kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol, Magányossal a párosodás terén is van kapcsolatuk (de játszani is szoktak), míg Rezsővel és Arával a szükséges kontaktust tartja fent, nem nagyon kezdeményez irányukba. Többször elegyedik játékba csak a két kislánnyal és Tinédzserrel.)

  • Tinédzser: 5 (Rezső és Ara irányába a kapcsolat megegyezik a Kishím által ápolt kapcsolattal. Egy ízben volt alkalmam látni, ahogy Arát kurkássza. Magányossal lényegében nincs kapcsolata (támadni többször szokta), a többiekkel kiegyensúlyozott szociális életet él, melynek középpontjában a játék áll. Miután ivarérettségéhez most érkezett el, most kezd kapcsolatot kezdeményezni Rezsővel, mely alkalmi kurkászásban merül ki. Követés, párosodás, rendszeres kurkászás jelen pillanatban még nem figyelhető meg, de dominanciatípus tekintetében erőteljesebb nőstény lesz.)

  • 1. kislány: 5 (Rezső és Ara irányába a kapcsolat megegyezik a Kishím által ápolt kapcsolattal. A nőstény még ivaréretlen, ezért hímre anyai ösztönnel még nem tekint. Magányossal elkezdtek a közelmúltban szoros kapcsolat kialakításán dolgozni, kölcsönösen odamennek egymáshoz, kurkásszák (és nagyon ritkán megölelik) egymást, A többiekkel kapcsolata kiegyensúlyozott, ami a játékon alapul. A csapat egyik legbarátságosabb, legszelídebb egyede.)

  • 2. kislány: 5 (Rezső és Ara irányába a kapcsolat megegyezik a Kishím által ápolt kapcsolattal. Magányossal nincs lényegi kapcsolata, a többiekkel kapcsolata a játékon alapuló kiegyensúlyozottságot tükrözi. Mivel még nem tüzel (ill. most fog), hímmel párzás okán nem keresett még ilyen irányú kapcsolatot.)

  • Magányos: 4 (Legstabilabb kapcsolata 1. kislánnyal, a barátnőjével van, akivel többször keresik egymás társaságát, és testi érintkezését kurkászás, ölelés révén. Kishímmel ivari kapcsolatot létesített, játszanak is egymással, közeledésük kétirányú, de nem megfelelően kiegyensúlyozott. Kishím instabil társnak tekinthető (míg Rezső stabil társ Arával való viszonyában). Rezsővel és Arával kapcsolata sajátságos. Ara többször igyekszik őt megnyugtatni, barátsággal közeledni, ám a nőstény észleli, hogy Ara meglehetősen sok időt tölt Rezső társaságában, így tart nemcsak az alfa hímtől, de a vele sokat együtt lévő nősténytől is, ezért sokszor behódol, megadó testhelyzetet vesz fel előtte. Kapcsolata Rezsővel szintén sajátságos. Egyértelműen fél tőle, így a párosodásra ritkán ad lehetőséget a hím számára, aki amúgy közeledne felé (a far bemutatása és a megadó testhelyzet felvétele nélkül is). A másik hímmel történő párosodásának háttere kérdéses, de a két ok valamelyikére vezethető vissza: 1. Rezsőtől való félelmére és annak Arával való szoros kapcsolata szupresszálja. 2. mivel Kishímmel kapcsolata nem „hierarchián” nyugvó, a táplálékhoz jutásban az is alacsony pozíciót foglal el, közös játékokban is részt vesznek (a szociális hierarchiában mindketten alacsony, közel azonos szinten állnak), a nőstény sokkal kisebb ellenállást és félelmet mutat Kishím irányába – tüzeléséből fakadóan az ösztönei értelemszerűen működnek, hogy teherbe essék, s a kisebb „ellenállás” irányába elmozdulva erre Kishímet látja megoldásnak. Ösztöneitől vezérelten tudja azt is, hogy a basának mindenképp engednie kell (ha fél tőle, ha nem, ha haragos lesz Ara, ha nem, ha keresi a kegyeit, ha nem), mert egy születendő utód számára csak az jelent biztonságot, ha az alfa hím annak tudatában van, hogy a baba az ő gyermeke. (A budapesti hímek ivartalanítottak.)

Természetesen, semmi nem kőbe vésett, a szociális kapcsolatok alakítására, erősítésére nap mint nap van mód eme fiatal csapatban, s a szociogram fog mutatni további átrendeződéseket a jövőben.