Az emberszabásúak, a páviánok és makákók kognitív foglalkozása

2015.05.31 15:51

A hatékony kezelés a biológiai-, a pszichológiai- és a környezeti (szociális) háttértényezők hatásait egyaránt célozza, de az állatok esetében a biológiai tényezőktől el kell tekintenünk, mert az a gyógyszeres kezelést foglalja magába, mely az idegi ingerületátvivő anyagok termelését és szabályozását befolyásolja.

A pszichológiai okokat és szociális tényezőket azonban módunkban áll befolyásolni. Előbbit pszichoterápiás módszerekkel (kognitív tréninggel), utóbbit a környezet bevonásával és pozitív befolyásolásával, így a többi egyed bevonásával, valamint az élettér ingergazdag megváltoztatásával.

 

A kognitív, más szóval megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak:

 1. figyelem, megfigyelőképesség

 2. érzékelés-észlelés

 3. emlékezet

 4. gondolkodási funkciók.

1. A figyelem és megfigyelőképesség

A központi idegrendszer sérülése a spontán és az akaratlagos figyelem működésére is kihat. A környezet ingereire történő spontán odafigyelés nagy intenzitású, hosszan-tartó és kifejezetten felszólító jellegű ingerek esetén figyelhető meg. Az akaratlagos figyelem még egyéni foglalkozásokon is hamar elterelődik. Az aktivációs szint ingadozása és a motiváció gyengesége gátolja a koncentrált, tüzetes és pontos megfigyelést. A fejkontroll, a fixáció, a célirányos nyúlás és a manipuláció gyengesége vagy ezek hiánya és a társuló érzékelési-észlelési zavarok leszűkítik a megfigyelhető tárgyak és jelenségek körét.

 

A figyelem és megfigyelőképesség fejlesztésének alapvető céljai

 • Az egyed környezet iránti érdeklődésének felkeltése, kialakulása.

 • Az új és régi, megszokott ingerek közti különbségtétel képességének fejlesztése, kialakulása.

 • Az új inger jelentkezésekor a spontán odafordulás kialakulása.

 • Lehetőség szerint az összes érzékszerv használata egy dolog megfigyelésekor.

 • Az adott helyzet, tevékenység szempontjából fontos és jelentéktelen ingerek elkülönítése.

2. Az érzékelés-észlelés

Súlyos agyi károsodás esetén az érzékelés és az észlelés is nehezített. Biológiai károsodás egyaránt történhet az érzékszervben, az érzőideg mentén és az ingereket feldolgozó agyi központokban. Amennyiben az agykárosodás következtében kialakult mozgáskorlátozottság is, az tovább nehezíti az érzékelést, ill. a mozgásos tapasztalatszerzést, s rontja a teljesítményt a meglassúbbodott pszichés tempó és az aktivációs szint ingadozása. Gyakori a figyelem és a motiváció gyengesége, így szükséges a körülvevő világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmaira koncentrálni.

 

Az érzékelés-észlelés fejlesztésének alapvető céljai

 • Érzékleti és észleleti tapasztalatok szerzésével a szűkebb környezetről való ismeretek bővülése.

 • A világ érzékszerveken keresztül megragadható tartalmainak segítségével a gazdagabb, intenzívebb, a környezettel interaktívabb, ahhoz jobban alkalmazkodó, jobb minőségű élet megteremtése.

 • A tapasztalt érzékelési-észlelési zavarok mögöttes okainak társszakemberekkel (pl. szemész, neurológus) együtt végzett feltérképezése és közösen történő kezelése. 

 • Az aktivitás és motiváció erősítése. 

 • Szükség esetén a mozgásfejlesztés feladataihoz tartozóan az érzékelés és észlelés mozgásos feltételeinek javítása (pl. fejkontroll javítása, kóros reflexek leépítése etc.), megfelelő testhelyzet biztosítása.

 • A különböző érzékelési-észlelési területek fejlesztése, úgy mint a látás, hallás, bőrérzékelés (tapintás, hő- és fájdalomérzékelés), szaglás, ízlelés, egyensúly-érzékelés, kinesztetikus érzékelés, testérzékelés, térérzékelés és időérzékelés. 

 • A fejlettségi szinttel korreláló mennyiségű és minőségű inger biztosítása.

 • A saját testből és a külvilágból érkező ingerek iránti érzékenység felkeltése, kialakítása.

 • Az ingerek felé való odafordulás, azok megragadására irányuló képesség fejlesztése. 

 • A lényeges ingerek lényegtelenektől való elkülönítési képességének fejlesztése. 

 • Az érzékelés és észlelés integrálódásának elősegítése. 

 • Az érzékelési és mozgási folyamatok összerendeződésének elősegítése.

3. Az emlékezet

Az emlékezet sérülése a gyengébb, halványabb, hiányos, nehezen felidézhető és hamar elhalványodó emlékképekben nyilvánul meg. Mivel a beszéd hiánya miatt az emlékezet működésének objektív megítélése nehéz.

 

Az emlékezet fejlesztésének alapvető céljai

Az egyed olyan fejlettségi szintre történő eljuttatása, hogy emlékezzen:

 • A kialakult szokásokra a csoportban

 • a begyakorolt korrekciós mozgásformákra, a testhelyzetekre

 • korábbi élményekre, tapasztalatokra

 • a napirendre

 • egy adott dolog (szűkebb–tágabb környezet tárgya, jelensége etc.) megismerése során szerzett különböző érzékletekre, észleletekre.

4. A gondolkodási funkciók

A gondolkodás kialakulásának elengedhetetlen feltétele a mozgás, mivel a gondolati síkon való műveletvégzés csak a konkrét tárgyakkal történő cselekvés és sok gyakorlás talaján alakulhat ki. A tárgyi tevékenykedések közben jelentkező problémák megoldása csak fokozatosan függetlenedik a cselekvéstől, s vezet a képzeletben történő megoldások kereséséhez, a gondolkodáshoz.

 

A gondolkodási funkciók fejlesztésének alapvető céljai

 • Az azonosságtudat és én identitás kialakulása.

 • Szűkebb és bővebb környezetben való eligazodás, annak felfedezése.

 • Tárgyi környezet birtokba vétele, elhelyezkedés, formák, szenek etc. megismerése.

 • Személyi és tárgyi környezetre való hatás gyakorlása (benne a hangulatok és érzelmek felismerése).

 • A környezet változásaihoz való alkalmazkodás, a különbségek detektálása.

 • Egyszerű probléma-megoldási, logikai módozatok megismerése és alkalmazása (célok elérésére, akarat keresztülvitelére, analógiás gondolkozás fejlesztése etc.).

 

Kognitív tréningfeladatok

 

A depresszió kezelésében a leghatékonyabb a kognitív-viselkedésterápia, mely azon tanult gondolkodási sémákat és viselkedésformákat hivatott korrigálni, melyek negatív hatásokat váltanak ki a depressziós egyed életfelfogásában, a mindennapi helyzetek értékelésében, ill. az ezekkel való megküzdési stratégiákban. A terápia része a korábbi aktivitás, funkciók, tevékenységek fokozatos visszaállítása, a kapcsolatok helyreállítása, hatékonyabb kommunikáció, valamint a probléma- és konfliktuskezelés – preventív jelleggel is.

 

A zene szerepe

 

A zene jó hatású, mert a depressziósoknál általában lelassult és aggodalmaskodó gondolkodást kikerülve, közvetlenül hat az agyra, észrevétlenül stimulálja működését.

Az emberszabásúak és a páviánok esetében szintén célszerű alkalmazni a zenét, ám egyénektől függő lesz, hogy kinek mi nyeri el a tetszését.

Ami általánosabban célravezető, ha az egyedek hangszereket vagy hangszerek szerepét betöltő tárgyakat kapnak és maguk képeznek hangokat, ritmusokat, mert ezáltal maga a cselekvés (zenélés) is feszültségoldó hatással bír, az ismeretlen zajok, zörejek pedig felkeltik a tompa figyelmet és érdeklődést.

Az állatoknak nem muszáj hangszert vásárolni, készíthetünk hangszert otthon megtalálható mindennapi dolgokból.

 

Kezdetnek a rumbatök a legjobb, amit készíthetünk egy műanyag flakonba öntött száraz lencséből vagy rizsből. Különböző kombinációkkal más és más hangot lehet létrehozni, ezért kísérletezhetünk több száraz ételféleséggel, pl. borsóval, rizzsel, babbal, morzsolt kukoricával és használhatunk különböző alakú és színű műanyag flakonokat vagy edényeket a változatosság felkeltése érdekében. Amennyiben az állatok megeszik a funkcionális rumbatök tartalmát, az nem jelent rájuk nézve veszélyt.

 

Dobként használhatunk bármilyen játéktartó dobozt vagy fazekat felfordítva és a papírtörlő lefogyott gurigája alkalmazható ütőként, ezzel az esetleges sérülések is elkerülhetőek.

 

Csörgődobot olcsón beszerezhetünk bármely játék- vagy diszkont üzletben, ill. bevásárlóközpontban, de házilag is egyszerű készíteni. Egy papírtányér széléhez kell erősíteni alufólia darabokat, melyek mozgatásra hangot adnak. Az emberszabásúak és páviánok értelmes lények, akik a papírtányért és alufóliát nem eszik meg.

A babacsörgők szintén megfelelőek e célra.

 

Kis csengettyűket sok boltban lehet kapni. Ha felfűzzük azokat egy kívánt hosszúságú szalagra vagy zsinórra, szoros csomót kötve a végekre a csengők fixálása miatt, a hosszúságtól függően lehet belőle dekorációs szélcsengő, játék csilingelő, csilingelő nyaklánc vagy karkötő etc.

 

Ha veszünk négy-hat-nyolc befőttesüveget és megtöltjük azokat különböző magasságig vízzel, amikor az állatok megkoppintják az üvegeket, mindegyik más hangot fog adni (ezen akár egy egyszerűbb dallam is eljátszható). (Otthoni hangszerkészítés a gyerekeknek. In. OkosAnya Blog: https://okosanya.blog.hu/ Megtekintés: 2015. 02. 20.)

 

Több típusú hangszer használatakor – party vagy zsúr rendezésekor – érdekes lehet, hogy melyik egyed melyiket választja, kialakul-e egy spontán „zenekar”, s tartja esetlegesen tartósabban is érdekesnek valamely eszközt.

 

Az „alkotás” öröme

 

Bármilyen meglepő, főleg a csimpánzok és bonobók esetében alkalmazott módszer a festés: vászonra, falra vagy papírra; melybe bevonható bármely emberszabású. Ezen alkotási folyamat nemcsak egy teljesen teljesen új világot fedeztet fel az élőlényekkel, de a színek tudatalatti használata gátlásokat oldhat fel, a születendő alkotások pedig akár pénzzé is tehetők a támogatók, szponzorok között pl. aukció keretében vagy bizonyos szponzoroknak, „nevelőszülőknek” ajándékként is adhatók.

Milyen alkotásokat készíthetnek rokonaink?

 

Majoránka, the 15 yo Chimpanzee of the Zoo Bratislava is painting with her keeper.

 

Sima, fehér papírtányérokat kiszínezhetnek, képkeretté alakíthatnak, külön-külön minden egyed a magáét. Ez természetesen absztrakt lesz a mi felfogásunk értelmezésében. Ha a papírtányér szélére kis harangokat rögzítünk (utólag), máris kész a tamburin.

 

Egy darab, nagy méretű közös olajvászonra vagy kartonlapra, ill. barnás erős csomagolópapírra bármelyik egyed (akár mindegyik) festhet, pamacsolhat, közös munkát készítve. Ugyanezen célra megfelelnek a régi lepedők és a használt pólók is.

 

Towan is painting. Photo by Carolyn Sellar - Woodland Park Zoo

 

Gyurmázás só, liszt, víz keverékével, esetleg nyers tésztával, vagy darált keksz, cukor(pótló), kakaó keverékével, netán natúr mandulamarcipán masszával. (Az elkészült, ill. soha el nem készült alkotásokat az egyedek valószínűleg idő előtt el fogják fogyasztani, ezért a nyers tészta alkalmazása fokozott figyelmet igényel.)

 

Photo by Cody Duty, Houston Chronicle. Rudi the Orangutan paints at the Houston Zoo.

 

Eszközként használhatók:

 • nagyobb méretű ecsetek

 • parafadugó

 • az egyedek keze-ujja (ha biztosított ezek tisztítása)

 • különböző méretű és formájú szivacsok, esetleg nagyobb méretű ruhakefe a lenyomatok készítéséhez (ha az egyed megeheti a szivacsot, alkalmazható 100%-ban természetes, organikus – tengeri – szivacs, melyet pl. Görögország partjainál tenyésztenek és relatíve olcsón beszerezhető)

 • lenyomatokhoz használható félbe vágott burgonya, narancs vagy egyéb zöldség-gyümölcs is

 • javasolt a vízfesték alkalmazása, mert könnyen lemosható és veszélytelen, de még ettől is ideálisabb az ételfesték használata

 • a három alapszín használatával a színesben látó élőlények felfedezhetik az újabb színek előállításának örömét és „kísérletezhetnek”. (Az előállításának módszere már analógiás képességeket igényel, melyek rendszeres foglalkozás esetén jó eséllyel spontán kialakulnak.)

 • a papír, vászon vagy fal helyett kaphatók pár száz forintért 100%-ban kukorica alapú törlőruhák, melyek az egyedek számára alkalmasak festési célból

 • a gyereknyomda bizonyos módozatainak és típusainak alkalmazása is jó szórakozás lehet az egyedek számára

 • egyéni foglalkozás esetén (azaz: felügyelet mellett) alkalmazható filctoll és zsírkréta is

 

Komplex módon fejlesztő „közösségi játékok”

 

A gyermekek esetében a tanulási nehézségeket, állatok esetében a stressz kialakulását megelőzhetjük vagy csökkenthetjük olyan játékokkal, amelyek a részképességeket játékosan fejlesztik. Előfordulhat, hogy a nagymozgás csetlő-botló, ami esetenként a finommotoros mozgásban (kézügyességben, embereknél az írásban és rajzolásban) is jelentkezik. A mozgáskoordináció könnyen javítható tornával, és különböző játéktevékenységekkel, ill. közösségi játékokkal. Az alábbi játékok komplex módon fejlesztenek, mert hatnak a mozgáskoordinációra, a figyelem javítására (és segítenek a tudatosabb testséma kialakításában is). (Preventív játékok. In. Tanulj másképp: https://www.tanuljmaskepp.hu/tag/kompetenciafejlesztes/ Megtekintés: 2015. 01. 30.)

 

Amennyiben az egyeddel külön foglalkozunk, s jól teljesít valamit, mindenképp dicsérjük meg. Ha nem sikerül valami, adjunk egy újabb lehetőséget, segítve őt a helyes megoldásban. Minden bizalmi kapcsolat alapja a dicséret, a biztatás, a pozitív visszacsatolás, s természetesen a humor és a jókedv, melyek mindegyikét érzékelik ezen intelligens élőlények is.

 

Érintsd meg!” játék

 

A játékot terapeuta és állat végezheti közösen, az egyed viselkedésmintájától függően ráccsal elválasztva vagy szabadon.

A feladat a testrészek megérintése utánzásos alapon.

Minden sikeres másolást jutalmazni kell.

Ha már jól megy, nehezíthetjük a feladatot oly módon, hogy az egyed számára egy egyszerűbb mozdulatsort játszunk el, s ennek az utánzását kérjük tőle. A feladatok az ügyesség és együttműködés függvényében bonyolíthatók, és minden esetben jutalmazást érdemel a jól elvégzett cselekvés.

 

Ilyen mozdulatsor lehet pl. (a teljesség igénye nélkül):

 • a kézmosás

 • a tapsolás

 • a tenyerek összesimítása

 • a halk, lágy csapkodás a csuklón vagy a földön

 • a játékok rakosgatása

 • a főzés imitálása

 • kezekkel a szem, a száj, a fül eltakarása váltott sorrendben

 • ezen csoportba tartoznak az orvosi (vizsgálat) tréningezési feladatai is

A feladatok a bal- és jobb irányok automatizálását, az egyensúlyérzék fejlesztését, valamint a figyelem-koncentráció fejlesztését szolgálják. Az érintéses feladatok (pl. karok felemelésével a rácson lévő színes fogantyúk megfogása nagyban segíti az orvosi vizsgálatok altatás nélküli elvégzését sikerességét pl. diabétesz kezelésekor vagy egyéb injekció beadásakor, vérvételnél, ultrahangos vizsgálatoknál etc.

 

Bízz bennem!” játék

 

A gyakorlatot viselkedéskutatások alkalmával több ízben használták mind a csimpánzok, mind a páviánok között, ugyanolyan eredménnyel.

 

2 nem átlátszó pohár és egy jutalomfalat szükséges hozzá. Az egyednek megmutatjuk, hogy mely pohár alá rejtettük el a jutalomfalatot. Ezt követően eltakarjuk előle a poharakat egy paravánnal (vagy azt helyettesítő tárggyal), megcseréljük a poharakat, majd a paravánt elvéve arra mutatunk, amelyik alatt a jutalomfalat van.

Ha az egyed azt a poharat választja, mely alatt a jutalom van, azt megkapja.

Amennyiben a másik poharat választja, a rossz feladatvégzésért nem jár a jutalom, de az ismétlésre mindaddig lehetőséget kell adni, amíg a feladatvégzés nem történik meg sikeresen. (Ha sikertelenül zárjuk a tréninget, a legvégén akkor is szükséges a jutalomfalat odaadása, hogy az egyed kedvét ne szegje a sikertelenség, s legközelebb újra kedve legyen játszani. Miután a végső „köszönöm, hogy játszottál velem” falatot külön kapja meg az állat, tudatában lesz, hogy azt nem a sikeres feladatvégzés miatt kapta.)

 

A feladat célja ember (gondozó, tréner, állatorvos) és az egyed közti bizalom kiépítése, megerősítése, az általános együttműködés elősegítése.

 

Repül a...”, „kapd el!” játék

 

A játékhoz használható labda, bármilyen könnyebben elkapható, megfogható tárgy vagy maga a jutalomfalat.

Az egyed számára megmutatjuk, hogy mit várunk el tőle. Azaz (pl.): imitáljuk, hogy a dobott tárgyat, ételt két kézzel kapja el, ha dobjuk. (Ha ételt dobunk, a feladatvégzés sikerességétől függetlenül meg fogja enni az egyed.)

Amennyiben a tárgyat a kért mozdulattal megfogta, elkapta, értelemszerűen jár számára a jutalomfalat.

(Meglepő gyorsasággal értik meg a majomfajták a feladatot, a feladat helyes elvégzése, azaz a tárgy elkapása viszont nem feltétlenül sikerül minden alkalommal.)

 

Hamadryas Baboon Plays With Football At Hagenbeck Zoo. Photo Barcroft Media


Enrichment balls for Bonobos at the Memphis Zoo

 

A feladat célja a képkoordináció, a kéz és szemkoordináció (finommotoros mozgások), valamint az együttműködés fejlesztése.

 

Tükröm, tükröm…” játék

 

A játékban az egyed és terapeuta szemben, ülnek egymással. Egyikük a herceg(nő), másikuk a tükör. A tükör utánozza  a másik mozdulatait. (Bármelyik fél lehet herceg(nő) vagy tükör.)

 

Special - looky loo - mirrors are among the items used to enrich Lincoln Park Zoo's

 

A feladat célja az egyensúlyérzék fejlesztése, a figyelem-koncentráció fejlesztése, egymás megismerése, az empátia erősítése, valamint a gesztusnyelv és mimika alapjainak elsajátítása, mely a kommunikáció első lépcsőfoka, anélkül, hogy jelnyelv használatára tanítanánk az egyedeket (mely szükségtelen!).

 

Érints meg egy színt, melyet mutatok!” játék

 

A terapeuta mutat egy színt az egyednek, amelyet megérint, s az egyed feladata a jelen lévő tárgyak (játékok, ruhanemű etc.) közül azt vagy azokat megérinteni, melyek színe megegyezik a mutatott színnel.

Amennyiben az egyed nem ért meg a feladatot, úgy a terapeuta azt bemutatja számára a rendelkezésre álló tárgyakkal (ill. akár egyéb segédeszközök bevonásával, alkalmazásával, pl. színes filctoll, zsírkréta)

 

A feladat a (hideg, meleg) színhasználat miatt a hangulatélénkítésben segíti az egyedeket.

 

Erdei ösvény

 

Kihúzunk egy madzagot, ez az ösvény. Mellé és / vagy rá apró tárgyakat, élelmet teszünk. A cél: végigmenni az úton és ezeket a tárgyakat összegyűjteni.

 

A feladat az egyensúlyérzék és figyelemkoncentráció fejlesztésére kiváló.

 

Hogy volt?” játék

 

Sorban egymás mellé teszünk pl. tárgyakat, terméseket, képeket a földre vagy az asztalra. Adunk egy kis időt a memorizálásra, majd egy kupacba húzzuk össze a kihelyezett tárgyakat, s a feladat az eredeti sorrendbe visszarendezni azokat. (Ugyanezt megtehetjük kosárból való kivétellel és kosárba történő elrakással.)

 

A játék a sorrendi emlékezetet fejleszti és a vizuális szerialitás fejlesztésére alkalmas.

 

Puzzle és kirakós játék

 

A rész és egész átlátásának képessége kulcsfontosságú az állatvilágban is, nemcsak az embergyerekeknél. A kirakós játékok már egészen kicsikkel elkezdhetők, értendő ez a fiatal majmokra, emberszabásúakra is, és számos képességet lehet fejleszteni általa, ráadásul egyszerre.

 

Nonja with giant Lego at Schönbrunn Zoo in Vienna

 

A kirakós és puzzle játékok hatékonyan fejlesztik a vizuális figyelmet, lényegkiemelési képességet, a szeriális memóriát és elsősorban a látással összefüggő analízis-szintézis képességét. Emberszabásúaknak és páviánoknak kiválóak a tapintható óriás darabokból álló kirakók. 

 

At Center For Great Apes the Chimp plays with the miracle cube.

 

Mese és játékterápia

 

Az ismétlődés (a refrén) a majomfajták számára nagyon fontos, mert ez a biztonságot sugározza. A páviánok kommunikációjában az ütemesség és ismétlődés (ajakcuppogás, nyelv ritmikus húzogatása) a barátságos szándék egyértelmű jele. Így mindaz, ami tárgyakban és szavakban, vokálisan ismerős és ismétlődő, az nyugtatóan hat számukra. Érdemes kitapasztalni azt is, hogy melyik egyed kedveli a zenét, milyen zenét, s melyikük nem, ill. melyikük mutat nyitottságot pl. a monoton hanghordozásra (verselés, szavalás hallgatása).

 

A bábjátékhoz, melyet emberek, pl. gyerekek adnak elő emberszabásúak számára az üvegfalon vagy rácson kívül, szükséges egy paraván, egy színes-díszes háttér, egy tucat báb, hangszerek, mondókák és dalok.  De nagy felhajtás nélkül is életre kelhetnek a plüss játékmackók, egerek, oroszlánok, majmok etc. A lényeg, hogy általa minél több érzékelést aktivizáljunk: a hallás és látás vegyen részt a játékban, és a „bábok” végül kerüljenek átadásra az egyedek számára, mellyel a tapintás is bekapcsolódik a folyamatba.

 

Ennek hatására játékos formában fejlődik a figyelem és a memória. A paraván mögött megjelenő gyermeki érzelmek hatást gyakorolnak az állatok érzelmeire és reakcióira is, és utánzás formájában később megjelenhetnek.

 

Funny Chimpanzee smells finger:

www.youtube.com/watch?v=OUJtSsxy7Fw&index=32&list=LLhHxGKiASvWnx373fMwQFLw