Két hárem, egy kifutó

2015.07.12 17:53

A galléros páviánok társadalmi felépítése a természetben 4 szinten mutatkozik meg, melynek legkisebb szerveződési egysége a hárem. A háremek klánt, a klánok csapatokat, a csapatok pedig hordákat alkotnak. Egy horda több száz, vagy akár több ezer egyedet is magába foglalhat.

 

Rezső és Babóca (Fotó: Dálnoki Judit)

 

A fogságban élő páviánok esetében a szerveződés alapvetően megreked a hárem szintjén a fogság és az egyedszám okán. Bizonyos esetekben kialakulhat a klán szint (egyedszámtól függően legfeljebb 2-3 háremből), melyben a hímek elegendő nőstényen osztoznak és mind elegendő egyed felett diszponálnak, s ezen esetben alapvetően tiszteletben is tartják a másik hím háremének nőstényét – hacsak a nőstény nem kíván átvándorolni.

 

Hét fő esetében a két hárem kialakulása gyakorlatilag lehetetlen, hisz az egyedszám oly kicsi, hogy ezt a domináns hím lényegében kontroll alatt tartja. Budapesten mégis, egyértelműen két hárem bimbózásának lehetünk tanúi.

Az alfa hím szerepét betöltő (a pozícióra egyébként még fiatal és tapasztalatlan) Rezső a hét fős csapatban a basa, termetében ő a legnagyobb, morfológiailag kezdi felvenni a kifejlett hímek formáját (ez a folyamat 10 éves kora körül fejeződik be), ő a legerősebb, s ennek okán az idén áprilisban 5 évessé vált hím az első az étkezések alkalmával, ill. szerez meg minden jó falatot – erőnek erejével. Basasága azonban ki is fullad feneketlen bendőjében, igazi bélpoklosként soha és semmi nem elég számára, s mérges is csak akkor tud lenni, ha ellopják előle a finom falatokat. Ekkor mogorván néz és a földre csap, vagy a renitens pávián után ered és a nyakát megharapja, de a rendet nem tartja fent a csapaton belül.

Párosodási privilégiumot a domináns nőstény irányába tart fent, aki Babóca, a többi nőstény irányába tevékenysége ad-hoc jellegű, az étkezés utánra szoruló. Rezső nem buta, de kifejezetten lust hím, akit csak az étel motivál.

 

Rezső és Babóca (Fotó: Dálnoki Judit)

 

A páviánok szociális kapcsolataiban és viselkedésében alapvetően meghatározó az a ránk, emberekre is jellemző viselkedésforma, mely szerint hosszú távon a „hasonló a hasonlóhoz” vonzódik, és a barátságok kialakításánál mérvadó a társadalmi státusz és viselkedésminták egyezősége.

 

Amikor még nagyon magányos volt Maszatka, Dezsővel már akkor is jól megértették egymást

 

A hét fős csapat fiatalabb hímje Dezső, aki az elmúlt fél évben sokat komolyodott, s a téli 2,5 hónapos összezártság, valamint Maszat élelemmegosztási magatartása miatt igen szoros kapcsolatot alakított ki a hierarchia alján kullogó nősténnyel.

Maszatka Rezsőt soha nem szerette, miután az nem nyújtott számára védelmet a folyamatos atrocitások közepette, ráadásul erőteljesen kivételezett a számára kedves nőstényekkel (ezek ezt a szerepet úgy vívták ki, hogy több időt töltöttek a hím mellett és rendszeresen kurkászták azt) és sokszor ok nélkül is megregulázta őt.

A páviánoknál is megesik a bűnbakképzés, hogy egy centrális nőstény egy basának nem tetsző történést „ráken” egy perifériás egyedre, s ha a basa nem látja el jól a funkcióját, a vétlen perifériás egyedet bünteti meg. (A vad páviánok az ilyen eseteket idő előtt elfojtják, s bár a centralitás és perifériás jellem jól megmutatkozik náluk is, szociális társadalmi szempontból a basa nem kivételez és büntet kénye-kedve szerint!)

Maszat tehát - pozitív értelemben - „manipulatív” módon megvásárolta (élelemmel és párzással) a hierarchiában fölötte álló (de még így is meglehetősen alacsony rangú, mégis) hím védelmét és egyértelmű ragaszkodását. Dezsőke mára úgy gondolja, hogy neki is van egy külön háreme, melyben egy egyed állandó: Maszat.

Miután Rezső erősebb, mint Dezső, ha Rezső párosodni szeretne Maszattal, s Dezső elég közel van, hogy ezt észrevegye, azonnal megregulázza Maszatot (hogy annak eszébe se jusson, hogy odaadja magát a másik hímnek), majd rohan utána, követi, őrzi, megkurkássza, bocsánatért esedezik, s vigyáz rá, mint egy gyémántra – ha épp tüzelési ciklusban van. Most először viszont eljutott párjának őrzésében azon pontra, amikor össze is verekedett Rezsővel és nagyon megkergette a méretesebb hímet, amikor az szemet vetett az ő egyetlen szerelmére. Ezt követően természetesen Maszat is kapott egy erőteljes nyaki harapást, melyet hatalmas sírás követett, de rögvest elvonultak, távol a többiektől és kurkászni kezdték egymást.

Dezső bárhová megy, Maszat, mint egy "sticker", megy utána, s Maszatot, mint árnyékot követi szorosan Dezsőke, el nem engedve a leány kezét. Szívszorítóan szép párt alkottak ma, akik odafigyelnek egymásra, akik szeretik egymást, s akik együtt próbálnak meg túljárni a többiek eszén - jó csapatot alkotnak ketten.

 

Dezső kurkássza Maszatot

 

Miután a két (vazektomizált) hím szoros rokoni kapcsolatban áll egymással, egyelőre látható valamilyen ki nem mondott kompromisszum és egymás túlzottan nem bántása a kapcsolatukban.

Dezső egyébként szociálisan jóval érzékenyebb, intelligensebb, és erősebb, kézzelfogható emócióval bíró személyiség, mint Rezső. Dezső eme tulajdonságjegyei miatt jóval nagyobb korrelációt mutat Maszattal, mint Rezső vagy az ő Babócája (ez utóbbi meglehetősen szép, de szerény észbeli képességekkel megáldott, magát a basa alá rendelő személyiség, aki monogámiára is késztetné azt, ha tehetné, bár vitathatatlanul próbál mindenkivel jó kapcsolatot kialakítani, amiben problémát nem a szíve jelenthet, mert alapvetően kedves személyiség, hanem inkább a féltékenysége).

 

Dezső kurkássza Maszatot (Fotó: Dálnoki Judit)

 

Hosszú távon Dezsőke jobb "férj", és jobb basa lesz, aki vad társaihoz hasonlóan a megszerzett elemózsiából az első 4-6 falatot el fogja vinni, de képes lesz önuralom gyakorlására és a további lehetőséget átengedni csoportja számára. Bizonyos szintű élelemmegosztás részéről is történik Maszatka irányába - míg Maszat oldaláról egyértelműen megmutatkozik Dezsőke felé, mely kapcsolatuk elményítésében központi szerepet játszott.

 

Dezső távollétében Maszat (szükség esetén) párosodik Rezsővel, ha az kezdeményezi az aktust, de soha nem hódol be neki (nem mutatja meg a felemelt farkú farát), nem kurkássza a hímet, ha teheti, inkább messze elkerüli. Dezsővel viszont szinte mindig együtt lógnak, s miután Dezső túlnőtt (egyébként igen fiatalon!) a játékos attitűdjén, s kezd kibontakozni férfiúi ambíciója, már erősen őrzi azt, ami az övé: Maszatot. A táplálékszerzésben a két egyed csak csellel eredményes, mivel a szociális és társadalmi hierarchiában erőszakosabb egyedek helyezkednek el a legmagasabb pozícióban, akik az élelemszerzésben értelemszerűen sikeresebbek. A teljes képhez tartozik a "gyönyörű pár": Maszat és Dezső békés, vitát nem kereső, konfrontációt kerülő, a másik egyedet "pufferzónaként" nem kezelő (ezt rendre teszi Aranka, Bogyó és Boszi) magatartásformája is.

 

Rezső és Babóca viszonyában a felállás hasonló, mert ha Rezső messzebb tartózkodik, Dezső bepróbálkozik Babócánál a párosodással, aki azt engedi, ha Rezső nem veszi észre. Esetükben is inkább a nőstényre vár a fenyítés a félrelépés miatt, nem a két hím ugrik össze, ám Maszat tüzelésekor Dezsőt semmi más nem érdekli, csak a kislány őrzése (messze nagyobb intenzitással, mint ahogy Rezső őrzi Babócát), ha tehetné, erényövet adna rá.

A másik három nőstényről elmondható, hogy azok az elmúlt 1,5 évben (ki, mikor vált ivaréretté) szintén háltak mindkét hímmel, de basaként mindhárom Rezsőre tekint, nem a fiatalabb és egyelőre gyengébb fizikumú, jobb lelkületű Dezsőre, akivel egyébként mind igen jó, baráti kapcsolatot ápoltak. A három nőstényből Bogyó helyzete lehet kérdéses, aki Rezső karjaiban eddig védelmet talált, de az, hogy a hím most már nem feltétlen védi meg, ugyanakkor párosodni akar vele, számára már nem olyan tetsző. A fiatal nőstény elég sok időt tölt egyedül, a szociális és társadalmi hierarchiának is az 5. fokán áll (Dezső felett), így nem kizárt, hogy a vele sokáig játszó, őt hátán is cipelő Dezső nagyobb eséllyel lehet a kislány választott partnere, mint Rezső, de ez még a jövő zenéje.

 

Dezső és Maszatka, együtt a szikla tetején

 

Az általános kép azt mutatja, hogy Maszat és Dezső egy párt alkotnak, míg Babóca és Rezső szintén, ám Rezső köréhez tartozik két további nőstény (Boszi és az általam Arankának nevezett centrális, „bélpoklos” egyed).

Bogyó egyelőre „se itt, se ott” szituációban éli mindennapjait (inkább Rezsőt elfogadva "górénak"), s bár sokat komolyodott, a hiszti most is kedves társa, jóllehet, a legnagyobb feszültségkeltő nem ő, hanem a Rezső udvartartásába tartozó domináns nőstények.

Hosszú távon azt várom a csapatszerkezet átalakulásában, hogy a nőstények felismerik Dezső erényeit (miután az termetében növekedett még, hogy valós ellenfél legyen Rezső számára - egyelőre sok közöttük a kb. egy év korkülönbség, ami elméletileg 8 éves koruk körül egyenlítődne ki, de jelen esetben ez valószínűleg 2 éven belül megtörténik). Amennyiben ez megtörténik, a fiatal hím tud magának szerezni újabb nőstényeket (Boszit és Bogyót egyelőre áthódítani sem kéne), mert a lányok azt a hímet támogatják tartósan, akinek a felügyelete alatt valós biztonságot és viszonylagos szociális egyenlőséget találnak.

Dezső alfává avanzsálásával Maszat a centrális, domináns nőstény szerepébe kerülne, mivel a hím nem felejti el, hogy az első szerelme volt, akivel sok dolgon mentek keresztül közösen, aki megosztotta vele a táplálékát, s aki őt választotta - a páviánok memóriája pedig kiváló!