Magányos Maszat bemutatkozik...

2015.01.30 21:55

A fiatal nőstény 6 társával együtt (közelebbi- és távolabbi rokonaival) 2013. áprilisában érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykertbe a győri állatkertből.

Szociális helyzete aggasztó (bár az elmúlt hónapokban együttesen - ő és én - komoly eredményeket értünk el az életminőségének javításában), a 7 fős hárem szociális hierarchiájának legalján helyezkedik el, melynek okán kiszorul a csoport egységesebb kommunikációjából és a táplálékszerzési esélyei (nem a gondozók általi etetésekre utalok, bár majompogácsa és liszkukac ritkábban jut neki és az apróbb magvak esetén társai elzárják előle a területet) is rosszabbak.

Társai többször ok nélkül is bántják, melynek hatására Maszat már sokszor önként választja a magányt... nem szívesen játszik, ha lehet, kerül minden konfrontációt, ugyanakkor a sörényes juhoktól ő fél legkevésbé a csapatból! A kurkászás tekintetében a többiek igyekeznek kihasználni az alacsony pozícióját, bipoláris kapcsolatot ezen a téren lényegében csak Bogyóval (a legkisebb páviánlánnyal) és Dezsővel, a szintén fiatal, táplálékszerzési hierarchiában Maszathoz a legközelebb álló hímmel sikerült kialakítania.

 

 

Miután a látogatók által vagy a gondozók révén adott szemes típusú (pl. magvak) táplálékhoz való hozzájutásban közös erővel lépnek fel ellene a társai, s igyekeznek "kizárni" őt az adott táplálékszerzési területről (zónáznak)... Maszat az ételt sokáig megérinteni sem merte, ha realizálható távolságon belül volt bármely (!) társa.

Az együttes foglalkozásaink eredményeképp eljutottunk odáig, hogy a táplálékszerzési és szociális hierarchiában felette álló két-három egyed esetében megkísérli az étel megszerzését, majd elrohan egy nyugodt helyre, hogy azt elfogyaszthassa, vagy ha "tisztának" detektálja a levegőt, a közelemben marad. Az általa felmért helyzet, mely szerint meg tudja szerezni az adott falatot, még sokszor kétséges, de ezt egyre türelmetlenebbül jelzi, két kezével a földre ütve, hogy "most add ide, mert most - szerintem - el tudom vinni!" (Persze, többször póruljártunk már, de egyre meglepőbb szituációkban képes ételt szerezni!)

A kislány képességei: érzelmi és intellektuális intelligenciája messze túlmutat társai képességein és tanulási sebessége, fogékonysága is jóval meghaladja a többiekét, verbális és jel szinten, ill. hang- és arcfelismerés alapján egyaránt. (Az arcfelismerés terén mind a hét egyed jónak tekinthető, Maszatkán túl Rezső és Dezső a legeredményesebbek ebben a hang beazonosításával és a név felismerésével együtt.) Maszat viselkedése, cselekvései - melyet a csapat többi tagjánál nem figyeltem meg - komplex gondolkodást, majd cselekvéssort, logikai (ok-okozati) összefüggéseket jelenítenek meg.

Anamnézise nem ismert, melyből feltárható lehetne korábbi traumatizáló esemény, mely viselkedésmintájának és társai bizonyos fokú kirekesztésének eredménye lehet, de mindenképp elmondható, hogy perifériális helyzetét a budapesti állatkert bő 1,5 év alatt nem tudta és meglátásom szerint nem is akarta hatékonyan kezelni, hisz semmilyen érdemi lépést nem tett ennek érdekében.