„Mint két tojás”… avagy: a determinált szocializációs alternatíva

2017.08.15 15:20

A budapesti galléros páviánlány, Maszatka idén november 12-én tölti be hetedik életévét. A 2013 áprilisában a Győr Zoo-ból Budapestre került csapat eme különleges egyedének epikrízisét már idejekorán igyekeztem megtudni a Győri Állatkerttől, ám használható információkkal – évekkel ezelőtt még – nem tudtak (vagy nem akartak) szolgálni.

Felkerekedtem hát, hogy megnézzem a saját szememmel, mi állhat Maszat „másságának”, kirekesztettségének hátterében. Sikerült beszélnem egy nagyon kedves, segítőkész gondozó hölggyel is, így kikristályosodott a viselkedés hátterében meghúzódó cselekménysorozat. Annyit előzetesen tudtam, hogy Maszat nem kézből nevelt egyed, így vélelmeztem, hogy alacsony hierarchiájú nőstény a mama és semmiképp sem pasa a papa kiléte, mindezek tükrében pedig jelenlegi csapatának  tagjaival a legtávolabbi rokonságban áll, melyet morfológiája is bizonyít.

 

Rozika a Győr Zoo-ban (Saját kép)

 

Maszat édesanyja, Rozika a Kecskeméti Vadaskertből került Győrbe, ahol egyedüli nőstényként élt. A Győr Zoo gondozói aggódtak is amiatt, hogy az egyedet sikerül-e beilleszteni a már összeszokott csapatba. Mindez maradéktalanul a mai napig sem történt meg. A jelenleg 11 fős csapatban Rozika egy hímmel van jó kapcsolatban. Ebből a frigyből született meg Maszat, aki 2013. április 17-én 6 társával együtt került át a Budapest Zoo-ba. Bár a páviánok 6 hónapos koruk körül lecserélik fekete kis bundájukat ad adott fajra jellemző színezetre, a gyermekek leválása akár két évet is igénybe vehet, sőt, az egy csapatban maradt nőstény páviánok, anyák és leányaik, ill. a lánytestvérek kapcsolata egy életen át szoros és támogató marad. Jóllehet, Maszat 3,5 évesen lett leválasztva édesanyjáról (Bogyó alig több, mint 2 évesen), ez némiképp korainak bizonyult.

 

Maszatka és Dezsőke a Budapest Zoo-ban (Saját felvétel)

 

Maszat és Rozika viselkedésmintája félelmetesen hasonló. Nemcsak abban, hogy mindketten jobbkéz-súlyosak, a fejüket a kezükkel vakarják meg (a többiek jellemzően a lábukkal), de abban is, ahogy elvonulnak, inkább egyedül kívánnak lenni, ha egy másik egyed a közelükbe megy, felállnak és elmennek (nem feltétlen a hely átadása miatt), s azonnal kommunikációképesen olvassák az ember adta szem- és fejjelzéseket. (A szemmel történő kommunikációkövetést a többi egyed sem Győrben, sem Budapesten nem képes lekövetni.) Maszat testtartása és testalkata is pontosan megfelel Rozikáénak (Rozika jobb húsban van, a győri lányok alapvetően gömbölydedek a takarmányozásuk okán). A konfrontáció elkerülése érdekében átenged tiszta helyzeteket, felkínálva az általa megszerezhető ételt másnak. Emlékezzünk vissza, amikor Maszat megosztotta az ételét Dezsővel és Piszével: www.youtube.com/watch?v=zeD2pRH3_zk. A technikát vélhetően anyukájától leste el, aki a gondolkodás magasabb fokáról, a „gazdálkodásról” tett tanúbizonyságot. Maszatka, hasonlóan anyukájához, szintén egy páviánnal áll jó kapcsolatban a budapesti 7 fős csoportban, a fiatalabb hímmel, az egyébiránt intellektuálisan fejlettebb Dezsőkével. Kapcsolatuk – hasonlóan természetellenes módon, mint Rozika kapcsolata – monogám.

A Papio Genusba tartozó 5 pávián faj rendelkezik egy olyan, az emberhez hasonló, szocializációs és kapcsolatépítési tulajdonsággal, mely más fajnál nem detektálható. A páviánoknál – ahogy az embereknél is – a hasonló a hasonlót keresi. A hasonló intellektuális és emocionális képességű egyed, továbbá a hasonló társadalmi és szociológiai (embereknél szocioökonómiai) státuszú egyedek keresik egymás társaságát, s ennek megfelelően alakulnak ki a kapcsolatok, barátságok.

Maszat az édesanyjától azt látta, hogy az monogám kapcsolatban, a csapat egészéből kirekesztve, majd megtűrve éli az életét, ezért alkalmazkodva a helyzethez, a csapaton belül igyekezik kialakítani önmagának egy zárt, élhető világot, melyben hagyja és elfogadja a hím erőteljes kötődését és neutrálisan igyekszik viszonyulni az összes többi (hím- és nőstény) egyedhez. Mint szocializációs mintát, Maszat ugyanezt követi le a Budapest Zoo-ban.

Dezsőke monogámiájának hátterében az áll, hogy Rezsővel ők egy családból valók, s a (fél)testvér hímek minden esetben tiszteletben tartják egymás már meglévő, kialakult háremét. Bár Dezső nagyobb termetű már most, mint a tőle egy évvel idősebb Rezső, igyekszik a jó kapcsolat fenntartására Rezsővel, annak nőstényeit nem próbálja meg átcsábítani, ugyanakkor karakteresen nyilvánítja ki, hogy Maszat az ő tulajdona. Ugyanezt teszi Rezső Piszével kapcsolatban.

3 nőstény van, aki Rezső háreméhez tartozik, de nőstényként szerepük mégis súlytalan. Babóca centrális szerepet tölt be szociológiai státuszát tekintve (társadalmilag ugyanakkor megelőzi Pisze). Bogyó a hierarchiában a 3. helyet foglalja el, s bár sokat komolyodott, alapvető konfliktuskezelése továbbra is a bűnbakképzés és probléma-projektálás (másra: alacsonyabb hierarchiájú egyedre, vagy az erősebb sörényes juhokra, ill. a villanypásztoron kívül álló látogatókra, tudván, hogy azoknak lényegi kárt a felbőszült hím pávián se tud okozni). Banyus áll az 5 fős, 4-nőstényes hárem hierarchiájának alján, s bár őt Maszat és Dezső soha nem kergeti el a saját élelemzónájából, ő azért bele-beleköt Maszatba – hogy ezzel jó pontot szerezzen Rezsőnél, ill. még inkább a két magasabb státuszú nősténynél: Piszénél és Babócánál  (egyre kisebb sikerrel, hisz Dezső ezt nem akceptálja).

Évekkel ezelőtt egy olyan képet vizionáltam, ahol a háremben a pasa szerepét Dezső idővel átveszi, annak intelligenciája, gyengédsége okán. Másfél éve látszik – ahogy erről anno videót is megosztottam „2 hárem, egy kifutó” címmel (www.youtube.com/watch?v=UX4nmi9767k) –, hogy a jelenlegi felállás tartósan marad. Dezső nem akar konfrontálódni Rezsővel nőstényszerzés okán, őt tökéletesen kielégíti a monogám kapcsolat. Nagyon megkomolyodva a játékosságából is sokat veszített és felnőtt Maszathoz, imádnivaló párost alkotnak. Pisze a kezdetektől Rezső első számú kedvence, ahogy, Babóca ugyan okos, és lavírozott a jó kapcsolat fenntartására Dezsővel is, a nagyobb csapat és így magasabb státusz vonzóbbnak bizonyul számára. Kézenfekvő lenne Bogyóka vagy Banyus kiválása Rezső háreméből (hisz Rezső sokat amúgy se foglalkozik velük). Bogyóka régen rengeteget játszott Dezsővel, Banyus pedig a jelen hierarchia alján kullog. A kiválás gátja azonban mégsem a két hímben, hanem ezen két nőstényben keresendő. Ők egyszerűen nem elég okosak a minőségi különbség meglátására, és egy olyan „társutas effektust” követnek, amit szintén Győrből hoztak a szüleiktől. Olybá tűnik, hogy a szocializáció a páviánokat „kötelez”, s abból lényege kitörési pont nem mutatkozik.