„Monogámiától a monogámiáig”

2020.01.04 18:51

A cím természetesen sántít, de sok szempontból elgondolkodtató. Amikor a Budapest Zoo-ban a galléros páviánok kifutójához közeledek a főkapu irányából, már az Emberszabású ház oldalánál észrevesznek és rohannak le a Nagyszikláról. Az utóbbi néhány alkalommal az ellenkező irányból közelítettem meg a kifutót, s nagy meglepetésemre (január 3-án) a következő látvány fogadott. Rezsőke és Pisze vett észre elsőnek és szaladtak le a szikláról. Ők kettecskén összebújva a fenti, jobb oldali barlangban időztek, míg a Nagyszikla bal oldalán Dezsővel volt háremének két nősténye: Maszat és Banyus, valamint Babóca és Bogyóka is (akik elvben Rezső háremének tagjai).

Renitens környezetgazdagításunk és eszmecserénk után Rezső és Pisze kettesben felvonult a korábban említett helyre, majd a bal oldali helyre megindult Babóca és Bogyó is. Dezső félúton megállt, hogy bevárja saját háremének hölgy tagjait, így Maszatot és Banyust, s 5-en letelepedtek azon helyre, ahol érkezésemkor találtam őket. Közben Rezső és Pisze úgy döntött, ők is csatlakoznak a másik 5 főhöz, mire a csoportosulásból kivált Dezső, Maszat és Banyus, s elfoglalták a jobb oldalon lévő barlangot (Rezső és Pisze eredetei helyét).

Dezső (minkét fotón bal oldalon lent) és háreme: mindkét fotón balra fent Banyus, jobbra, ill. középen Maszat, továbbá a bal oldali képen fent Babóca (Saját fotók)

 

Az érdekesség:

Rezső és Pisze a kezdetek óta nagyon szoros kapcsolatban áll. Rezsőnek lényegében Pisze az egyetlen igazán fontos nőstény az életében.

Dezső és Maszat több, mint két éven át monogámiában élt, amikor is Banyus rájött, hogy a Dezső vezette hárem (Dezső nőstények irányába mutatott viselkedése) sokkal nagyvonalóbb és egyenrangúbb, mint Rezső vezetési stílusa, így harcok árán (mely Rezső és Dezső összecsapásait jelenti, ami sérülések több ízben orvosi beavatkozást és ellátást is igényeltek), de átpártolt Dezsőhöz. Dezső esetében kialakult egy nagyon biztos lábakon álló 3 fős család.

Miután Rezső érezhetően kivételezik a vele nagyon szoros kapcsolatban álló, centrális nősténnyel, Piszével, Babóca (Babuci) és Bogyó elhanyagolva érzi magát, s a háremben a kellő védelmet és figyelmet nem kapják meg, de az esetleges büntetéseket igen (pl. Pisze által szított konfrontáció, élelemszerzés). Bogyóka több kísérletet tett arra, hogy Dezső háremébe átköltözzön, ennek okán igyekezett megerősíteni kapcsolatát (kurkászással és időtöltéssel) Maszattal és Banyussal is. Mindkettőjüknél sikerrel járt, jóllehet, Maszat mindmáig magányos típus és nem tekint önmagára centrális nőstényként (miképp Pisze önmagára igen). Ezt a kiemelkedő figyelmet és státuszt Dezső és viselkedése biztosítja számára, aki egyébiránt nagyon odafigyel Banyusra is (őt sűrűbben regulázza, mert kapcsolatuk instabilabb, mint Maszattal) és nem dorgálja meg élelemszerzés során sem. Miután Dezső a háremének zónájába előszeretettel fogadja be Babócát és Bogyót is, a két nőstény érzi, hogy a fiatalabb hím sokkal demokratikusabb és szociálisan érzékenyebb attitűddel bír. Bogyó Dezső háremébe való átmenetele meghiúsult, mert már Banyus kapcsán több konfrontáció alakult ki a hímek között, amit Dezső nem akart fokozni. Elve szerint, ha a két másik nőstény vagy valamelyike velük kíván lenni, ő azt hagyja, de nem párosodik velük, így nem ad okot Rezsőnek a fizikális harcra.

Babóca (balra) és Bogyó (jobbra) (Saját fotók)

Babuci pozíciója Rezső háremében erősebb (ő követi Piszét), mint Bogyó helye, de Babuci viselkedésében szintén egy szabadszelleműbb, stratégiai szempontból taktikusabb egyedre valló, aki nemcsak Rezsővel, de Dezsővel is igyekezett mindig jó kapcsolatot ápolni. Bogyó sokáig élvezte Pisze támogatását (aki mindig kész volt Bogyóval közösen hisztizni – Bogyónak ez volt az eszközrendszere, mint a legfiatalabb páviánnak a problémák másokra való projektálásában), de jelenleg Rezső már nem igazán, Dezső pedig még nem hajlandó megvédeni őt. (A nőstények fogságban komoly konfrontációnak nincsenek kitéve, ha már tagjai egy-egy háremnek és nem kirekesztett egyedek.)

 

Hosszabb távú kilátások: Két út lehetséges.

Nem kizárt, hogy Babóca és Bogyó helyzete köztes marad (egy ideig), s bár Rezső háremének maradnak hivatalos tagjai (alacsony párosodási kontaktusszámmal), de idejüket és lelki táplálékaikat Dezső háremében és tagjai közt fogják keresni. Érdekesség, hogy míg Dezső nőstényei (Maszat és Banyus) soha nem kurkásszák meg Rezsőt (a másik basát), addig Bogyó és Babóca rendszeresen kurkássza Dezsőt is, tehát keresik a kapcsolat és átmenetel lehetőségét. (Pisze szintén nem kurkássza meg a másik basát, Dezsőt.) Ez a viselkedés enged következtetni a másik lehetséges útra, melynek eredményeképp nagyobb eséllyel a Dezső háremében lévő nőstényekkel szorosabb kapcsolatot ápoló és a Rezső háremében, hierarchiában legalacsonyabban álló Bogyóka fog átmenni sikeresen Dezső háremébe és Babóca marad Rezsőnél vagy (kisebb eséllyel) hosszabb távon végül Babóca is átpártol, melynek eredményeképp újra kialakul egy monogám hárem a Nagysziklán.

Rezső (balra) és Maszat (jobbra) (Saját fotók)

Mindkét nőstény átmenetelére kisebb az esély, de az bizonyosan kijelenthető, hogy két kapcsolat megbonthatatlan marad a pávián csapatban: Rezső és Pisze, valamint Dezső és Maszat kapcsolata.