Strukturális változások a budapesti galléros páviánklánban

2018.02.15 14:21

A 2013 áprilisában Győrből Budapestre került 7 tagú páviáncsapat 2015. júliusáig lineáris szerkezete az utóbbi hetekben gyökeresen átalakult. A 2013-ban 3 év körüli, még ivarérett kort el nem érő, „juvenile” csapat vezére a legidősebb, idén 8. életévét betöltő Rezső volt, akit Pisze, majd Babóca nevű nőstényei követtek a hierarchiában. A két centrális nőstényt a legfiatalabb Bogyó és a legidősebb nőstény, Banyus követte, váltakozva osztozva a 4. és 5. helyen. A szociális hierarchia alján a Rezsőtől egy esztendővel fiatalabb hím, Dezső állt, a sort pedig a csoport legintelligensebb és emocionálisan legfejlettebb tagja, a Maszat névre hallgató nőstény zárta. Maszat nem a győri csoporthoz tartozó anyától született (édesanyja, Rozika Kecskemétről került az összeszokott győri csapatba, így maradéktalanul a mai napig sem tudott beilleszkedni).

2015 júliusában – némi tudatos és folyamatos külső segítség után – a hierarchia alján álló Maszat megnyerte magának a fiatalabb hímet, s ketten kiválva a csoportból, egy monogám háremet alakítottak. Bár a két hím vazektomizált és teljes kifejlettségük 10-11 éves korukra tehető, a háremalakítást 5-6 éves kor körül (amikor kezd Cleopatra frizurájuk lenni és leőszülni a gallérjuk) megkezdik. 2015. nyarától tehát a 7 fős klán 2 háremre tagolódott, egy 5 tagúra, Rezső vezetésével (centrális nőstény: 1. Pisze, 2. Babóca, perifériális nőstények: Banyus és Bogyó) valamint egy monogám háremre, Dezső és Maszat révén. (Maszat édesanyja, Rozika szintén monogám kapcsolatban él Győrben.)

Bal oldalon Maszat, jobb oldalon Bogyó (még Rezső háremében, de egyre távolabb). Fotó: Dálnoki Judit

Dezső taktikus viselkedéséhez hozzátartozik, hogy Rezsőtől – aki közeli rokona – soha nem próbált meg más nőstényt elhódítani (Maszaton kívül, aki hallgatólagos megegyezéssel Dezső centrális nőstényévé válhatott). Dezső egyszerűen próbálja inkább „partnerként” kezelni párját, nem bünteti meg élelemszerzéskor, nem önző a táplálkozásban és szükség esetén határozott fellépésű védelmet nyújt Maszat számára. (A több, mint 2 hónapig tartó Nagyszika rekonstrukció ideje alatti bezártságban konfrontálódott Rezsővel, melynek eredményeképp le is szakította a másik hím szájának egy darabját. A sérülést a zoo ellátta.) Dezső féltékenysége és Maszat megőrzése abban azért megmutatkozott, hogy harapásával tudtára adta Maszatnak, hogy ne kóboroljon el tőle messzire, s még csak eszébe se jusson (nem jutott) elpártolni tőle Rezsőhöz. Az ilyen dorgálások eredménye, hogy Maszat jobb oldalán tenyérnyi szőrhiány látható, mely egy begyógyult seb után maradt.

Dezső és Maszat intelligens viselkedésének része a saját terület alacsonyabb fokú védelme, a zóna szabadabban hagyása, ami azt jelenti, hogy megengedik más egyednek is a területükön való táplálkozást (mindenféle agresszió vagy dominancia érvényesítése nélkül).

Rezső az étkezések terén rendkívül önző és pasa feladatainak ellátásában sem mutat konzekvens magatartást, ennélfogva a perifériára szorult nőstények nem érezhették a védelmét, odafigyelését, csupán azt, ha ételt szereznek, megdorgálja őket.

Dezső, mellette Maszat kurkássza Bogyót. Fotó: Dálnoki Judit

A két hárem közti minőségi különbséget – ahogy az prognosztizálható is volt – Bogyó vette észre először, aki meglehetősen intelligensen – bár nem minden konfliktustól mentesen, hisz a szeme felett egy jókora harapásnyom tátongott – közeledett a duóhoz, és nemcsak Dezső felé jelezte, hogy át kíván menni annak háremébe, de Maszattal is igyekszik nagyon jó és baráti kapcsolat kialakítására. Bogyó közeledését mindkét egyed nyitottan fogadta, így néhány hét leforgása alatt Bogyó a hárem tagja lett, mely így 3 főre bővült.

Bogyó (bal oldalon) és Maszat (jobb oldalon). Saját fotó

Miután Rezső továbbra is Piszére koncentrál elsődlegesen (hatással volt rá az a másfél esztendő, amikor látta Dezső és Maszat monogám kapcsolatát), és Babócát szabadabban hagyja élni, ugyanakkor Banyust, annak minden igyekezete ellenére sem fogadta el, ill. Pisze és Babóca a felmerülő problémákat projektálta Banyusra, a nőstény „elgondolkodott”. (Megjegyz.: a konfliktusokat Banyus Maszatra projektálta tovább.)

Dezső és Banyus: www.youtube.com/watch?v=9pkC8MqqpBY

Látva Bogyó sikeres kiválását és Dezsőhöz való átmenetelét, Banyus minden energiáját arra fordítja néhány hete, hogy Dezsőt megnyerje magának. Sikerrel. Ugyanakkor – ellentétben Bogyóval – Banyus nem törekszik arra, hogy Maszattal (és Bogyóval) jó kapcsolatot alakítson ki, egyelőre kisajátítani igyekszik Dezsőt. Dezső eközben – bár hagy Banyus udvarlásának, melyet viszonoz, ő maga is kurkássza a nőstényt és követi – igyekszik odafigyelni Bogyóra és Maszatra kiváltképp, aki a hárembővülés okán újfent próbál „magánzót” játszani, s ha nem is távolodik el teljesen, azért távolabb ül le fogadott családjától. Dezső el-elmegy Maszat után, megérinti, összedörgöli vele az orrát, hogy kifejezze, számára Maszat most is fontos és centrális. Ha Rezső agresszívebben lépne fel Maszattal szemben (ételszerzés kapcsán), Dezső azonnal kész megvédeni Maszatot, bölcsen és taktikusan úgy, hogy közben Rezsővel sem akar összeugrani és valós harcba keveredni. Az erő fitogtatása kimerül egymás megkergetésében, a fogvillogtató ásításokban. (Megjegyz.: bár Dezső egy évvel fiatalabb, mint Rezső, termete és testalkata messze meghaladja Rezső fizikai adottságait.)

Maszatot láthatóan zavarja a 4 tagúra duzzadt hárem, ez már sok neki. Ideális lett volna, ha Dezső 2-nőstényes háremet menedzsel, melyben a 2 nőstény, Maszat és Bogyó kapcsolata is szoros és kiegyensúlyozott. (Megjegyz.: Bogyó kisebb korában rengeteget játszott az akkor még játékos Dezsővel és a nőstények közül ő ápolta a legjobb kapcsolatot Maszattal. Ennek az az oka, hogy a galléros páviánok – hasonlóan az emberekhez – a hasonlót keresik, azaz, „érték” alapon létesítenek kapcsolatot. A szociális hierarchia hasonló fokán állók, a hasonló intellektuális és emocionális adottságú egyedek keresik egymás társaságát, tehát a hasonlóságok és nem az ellentétek vonzzák egymást.)

Maszat magánzása: www.youtube.com/watch?v=izrIPU2INHg

Rezső és Pisze, valamint Maszat magánzása: www.youtube.com/watch?v=aqMDjhhPK_8

Banyus (Banya) belépésével Dezső háreme 3 nőstényt (Maszat, Bogyó, Banyus), Rezső háreme immár csak 2-t (Pisze, Babóca) számlál. Dezsőn múlik, hogy Banyust képes-e olyan taktikusan kezelni, hogy Maszat ne szorítsa magát – újra, kényszerből, más egyed hatására és önként vállaltan egyaránt – perifériára. Ennek az elkülönülésnek a jelei már sajnálatos módon láthatók (hisz Maszat amúgy is magányos típus, aki szocializációs alternatívaként ezt látta az édesanyjától és többi pávián sem volt túlságosan befogadó vele szemben, annak ellenére, hogy sokáig igyekezett alkalmazkodni és megfelelni – majd feladta), jóllehet, normális esetben az elsőként megszerzett nőstény mindig centrális kell, hogy maradjon.

Az új struktúra: www.youtube.com/watch?v=wxKuQ10RqzA

A galléros pávián hímeknek a csoporton belüli konfliktusokat csírájában kel elfojtani. Azért, mert egy nőstény nem centrális, az életminősége nem lehet rosszabb és nem érheti több támadás centrális státuszú egyedektől. A periféria csupán annyit jelent, hogy szabadabban mozog egy egyed, több időt tölt egyedül vagy messzebb a háremétől, nagyobb felfedező, s ezen esetben a pasa utána megy, megdorgálja, hogy „anyukám, gyere szépen vissza, ne maradozz le!”, de a nőstényeinek nem hagyja, hogy azok vegzálják egymást. (Saját pozíciója erősítése érdekében Banyus nem támadhatja meg Maszatot, sajátíthatja ki Dezsőt vagy vegzálhatja Bogyót.) Dezsőke „15 perce” következik, hogy megmutassa, képes ezt a feladatot igazi galléros pávián pasához méltón ellátni, kezelni. Nem elfelejteni, hogy „honnan jött és honnan, kivel indult”, s fiatal, 7 éves kora ellenére is egy nagyjából kiegyensúlyozott erőviszonyokkal bíró háremet „üzemeltetni”.

 

UPDATE (2018.02.21): Dezsőke bal mellkas-váll találkozásánál egy kb. 10 cm hosszúságú és kb. 1,5 cm mélységű seb tátong. A sérülés harapásból való, mely minden bizonnyal Rezsőke műve (tépőfogainak a nyoma). Az összecsapás eredményeképp - melynek tárgya Banyus hovatartozása lehetett - Banyus újra Rezső háremében található. Mindezzel együtt Rezső meglehetősen tart Dezsőtől, a konfrontatív helyzetet nem keresi vele a Nagysziklán (a bezárt belső kifutóban értelemszerűen mindig feszültebb lehet a helyzet). Dezső őrzi és óvva figyeli (elsősorban) Maszatot és Bogyót is, tehát 3-an vannak (ismét).